Proč se žákům nemusí chtít do technického vzdělávání

Zdroj. Analýza bariér vstupu žáků základních škol do technického vzdělávání (2015) “Nejčastěji zmiňovaným problémem při nasměrování žáků na technické obory je negativní image zaměstnání v tzv. těžkých provozech, ale i nepříznivé zkušenosti a představy spojené se studiem na odborných školách. 

 

“Nejčastěji zmiňovaným problémem při nasměrování žáků na technické obory je negativní image zaměstnání v tzv. těžkých provozech, ale i nepříznivé zkušenosti a představy spojené se studiem na odborných školách."

Zdroj: Analýza bariér vstupu žáků základních škol do technického vzdělávání (2015)

Svoji roli hraje i to, že absolvent humanitního směru studia má dle mínění rodičů obvykle širší a ve více oborech použitelné znalosti na rozdíl od oborů technických, které jsou často zaměřené více specificky. Negativní roli tu hrají i vlastní zkušenosti s propouštěním u velké části populace v případě restrukturalizace výrobních podniků (kupříkladu sklářství apod.). 

Dětem také chybí zprostředkovaná zkušenost s těmi typy povolání, které jsou v České republice doménou mužů – jedná se přitom právě o technické profese či řemeslné práce. Vzhledem k vysoké rozvodovosti českých manželství je rodičovský pár často zastupován výhradně matkou.”

 Naše doporučení: 

Pomoci uchazečům pochopit, co dané řemeslo obnáší. Na webu například prostřednictvím pracovníků z oboru, absolventů, žáků, mistrů. Prezentovat fotky a videa z dílen, praxí a provozu.

Také se v tomto směru dá zaměřit na offline prezentaci (Den otevřených dveří, akce pořádané školou, exkurze…).

Zdroje: 

Zdroj: Analýza bariér vstupu žáků základních škol do technického vzdělávání (2015), Než zazvoní, s.r.o.

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů
×

Právě spouštíme Online workshop
Jak nabírat uchazeče v roce 2023.

To mě zajímá