Moderní doba si vyžaduje důraz na on-line prezentaci školy

V dnešním digitálním světě se stává on-line prezentace neodmyslitelnou součástí každé školy. Mgr. Irena Jonová, ředitelka Střední školy řemesel v Šumperku, se s námi podělila o své zkušenosti a přístupy, jak se jejich škola adaptovala na moderní dobu a jak se jim daří využívat technologie k lepší komunikaci se žáky a rodiči.

Rozhovor s Mgr. Irenou Jonovou, ředitelkou SŠ řemesel v Šumperku

Jak jste přistoupili k modernizaci online prezentace školy?

„Jako jedna z největších škol svého typu v Olomouckém kraji, se více než 800 žáky a více než dvaceti studijními obory, jsme se museli zaměřit na modernizaci našich webových stránek. Dříve jsme se potýkali s problémy jako zastaralý obsah nebo nedostatečná aktuálnost informací. Ve spolupráci s Virtual Visit jsme se rozhodli, že naše webové stránky budou sloužit primárně pro potenciální studenty, aby jim poskytly všechny potřebné informace pro rozhodování o studiu u nás.“

Jaký dopad měla tato změna?

„Tento krok se ukázal jako velmi prospěšný. Rodiče a studenti nyní nemusí ztrácet čas telefonáty na studijní oddělení, protože většinu informací najdou přímo na našich webových stránkách. Díky tomu dochází i k úspoře práce našich zaměstnanců. Navíc, naše aktivní přítomnost na Instagramu má stovky sledujících a přispívá k většímu zájmu o školu.“

Jaké byly vaše zkušenosti s online nábory během uzavření škol?

„Bylo to výzva. Původně jsme měli obavy, že bez prezenčních náborů nebude možné efektivně oslovit potenciální studenty. Ale díky zaměření na sociální sítě a spolupráci s Virtual Visit se nám podařilo úspěšně komunikovat s potenciálními studenty. Ukázalo se, že tato strategie je velmi efektivní.“

Jak hodnotíte investici do online prezentace?

„Jsem přesvědčena, že investice do kvalitních webových stránek a online prezentace byla nejen nutná, ale také velmi prospěšná. Dnešní doba vyžaduje jasné, stručné a kvalitní informace doplněné výbornými fotografiemi. Je důležité, aby škola dokázala komunikovat v digitálním prostoru efektivně a zároveň zůstala v kontaktu se svými žáky a rodiči.“

Odkaz na web školy

Tento rozhovor s Mgr. Irenou Jonovou ukazuje, že adaptace na moderní technologie a online prezentace může výrazně přispět k úspěchu školy a její schopnosti oslovit nové generace studentů. Níže si můžete prohlédnout náš videorozhovor.

Webinář zdarma, který změní vaši online komunikaci
Poslední dva termíny Webinář: 10 chyb na školním webu, kterých se vyvarovat