Nahlédněte do naší kuchyně: Jak tvoříme školní weby?

Vytváření webových stránek pro školy je komplexní proces, který vyžaduje důkladné plánování, tvořivost a spolupráci. V tomto článku se podělíme o kroky, které realizujeme, abychom vytvořili přístupné, esteticky příjemné a responzivní školní weby. Počínaje prvním setkáním s klientem až po konečné zaškolení do našeho systému – každý krok je zásadní pro úspěch celého projektu.

1. Úvodní schůzka s klientem

Vše začíná schůzkou s klientem, kde si vyjasníme rozsah a požadavky zadání. Důležité je důkladně pochopit cílové skupiny, vysvětlit náš proces a stanovit si termíny jednotlivých kroků vývoje. Tato fáze nám umožňuje pochopit, co přesně daná škola očekává a jak můžeme tyto očekávání nejlépe splnit.

2. Návrh struktury webu 

Po úvodní schůzce se pustíme do vytváření struktury webu. Tento dokument definuje novou informační architekturu webu, identifikuje klíčové části nového webu a zajišťuje, že konečný produkt bude logicky uspořádaný a snadno navigovatelný pro uživatele.

3. Vytvoření drátěného modelu

Drátěný model, či wireframe, je základní vizuální náčrt webu, který ukazuje rozložení prvků na stránce bez grafických prvků. Tento krok je klíčový pro pochopení uživatelského rozhraní a interakce na webu, než se přejde k dalšímu designu.

4. Grafický návrh

Na základě wireframe vzniká grafický návrh, kde se definuje vizuální styl webu, včetně barevného schématu, typografie a dalších designových prvků. Tento krok zajistí, že web bude nejen funkční, ale také vizuálně atraktivní.

5. Vytváření prototypu v systému EDU2

Prototyp je interaktivní verze webu, který umožňuje testování funkcionalit a uživatelského rozhraní ještě před samotným programováním. Vzniká v našem vlastním redakčním systému EDU2, který byl vyvinut ve spolupráci se školními správci a je přizpůsoben specifickým potřebám škol.

6. Obsahová analýza

Obsahová analýza probíhá souběžně s vývojem a po finalizaci prototypu již máme jasnou představu o klíčových částech webu a jejich finální podobě. V této fázi vytváříme unikátní fotobanku a nové texty, které reflektují potřeby a očekávání cílové skupiny.

7. Zaškolení klienta do systému EDU 2

Posledním krokem je zaškolení klienta do systému EDU 2, což je správcovský nástroj, který klientům umožňuje snadno spravovat a upravovat obsah svých webových stránek. To zahrnuje trénink na práci s obsahem, správu uživatelů a další klíčové funkce.

„Je to usnadnění celé mé práce. Vložení příspěvku je na pár kliků, ve srovnání s předchozím webem je to celé stonásobně rychlejší.“

Jiří Petr, DiS
zástupce ředitele ZŠ Felberova

8. Technická a obsahová analýza

Tento krok zahrnuje důkladné prozkoumání a optimalizaci webu z technického i obsahového hlediska. Kromě responzivity všech prvků se zaměřujeme na uživatelský zážitek a zákonem stanovené požadavky na přístupnost webu

Pokud je to žádoucí, realizujeme dodatečné kontroly přístupnosti za pomocí žáků se zrakovým omezením.

Výše uvedený seznam je samozřejmě zkrácený návod komplexního procesu. Za každým úspěšným webem stojí spousta práce, ale i kreativity a týmového ducha. 

 

 

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů