Analýza přístupnosti

Pomůžeme vám zjistit, jestli webové stránky vaší organizace odpovídají nejnovějším požadavkům pro přístupnost.

Nabízíme dvě varianty auditů pro prověření, jak je na tom web vaší organizace z hlediska pravidel přístupnosti. Audity vycházejí z požadavků stanovených v novele zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Základní analýza přístupnosti +

Prověří, jestli váš web vyhovuje a pokud ne, stanoví, jak závažné problémy byly nalezeny.

 • Typ auditu: Základní, stručné zhodnocení
 • Analýza přístupnosti: dle metodiky Web Content Accessibility Guidelines 2.1,
 • webové prohlížeče: Mozilla Firefox a Google Chrome
  odečítače obrazovky: NVDA a Jaws.
 • dodání do 2 měsíců od objednávky
Audit přístupnosti - rozšířený

Má za úkol doporučit konkrétní kroky, pokud miniaudit odhalí nějaké nedostatky. Cena se odvíjí dle velikosti webu.

 • Typ auditu: Celkový, podrobné zhodnocení
 • Analýza přístupnosti: dle metodiky Web Content Accessibility Guidelines 2.1,
 • webové prohlížeče: Mozilla Firefox a Google Chrome,
  odečítače obrazovky: NVDA a Jaws.
 • dodání do 2 měs. od objednávky
Přístupnost pomůže přehlednosti
Investice do auditu a následných úprav může přinést také zprůchodnění webu - i běžní uživatelé ocení např. úpravy kontrastů nebo výběr čitelnějšího fontu.
200 000 uživatelů
Revizí přístupnosti připravujete web pro více jak 200 000 uživatelů, kteří by jinak měli s webem problémy. To se týká nejen uživatelů se zrakovým postižením, ale také jinak handicapovaných (sluchově, pohybově atp.)
Přístupnost zahrnuje i test responzivity
S testem přístupnosti souvisí i test responzivity - víte, že na webové stránky škol chodí více jak polovina návštěvníků skrze mobilní telefony? Váš web se tak stane lépe ovladatelnějším.

Přístupnost podle zákonných standardů

Při auditu přístupnosti vycházíme z požadavků zákona 99/2019 (Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací), který se vztahuje k veřejným institucím jako jsou například školy nebo obecní a krajské úřady. Tento zákon nabyl pro všechny weby bez výjimky účinnosti 23. září 2020. Při auditu zároveň postupujeme v souladu s mezinárodně uznávanou metodikou WCAG2.1. 

Co znamená přístupnost webu?

Jedná se o čtyři obsáhlé oblasti - vnímatelnost, ovladatelnost, pochopitelnost a předvídatelnost, robustnost. Pro příklad se řeší například kontrasty nadpisů či čitelnost písma, ovladatelnost z klávesnice či přítomnost alternativních textů pro obrázky  - a to je jen zlomek z výčtu požadavků.  V současnosti je nutné se orientovat se dle aktuální a komplexní metodiky WCAG 2.1, která tak nahrazuje tu původní a cílí především na tyto oblasti:

 • mobilní technologie
 • cílová skupina slabozrakých
 • cílová skupina s kognitivními poruchami
Pro koho je analýza vhodná?

Pro školy, které zřizuje stát nebo kraj a ty, kteří neví, jestli jejich web vyžaduje revizi přístupnosti - tudíž jestli by web prošel platnou legislativou či nikoliv. V případě auditu mini dostanete pouze ukazatele pro změnu v podobě známky. V případě auditu komplet dostanete detailnější analýzu.

Jak probíhá testování?

Test se zaměřuje na testování přístupnosti webů z pohledu uživatele čtecího zařízení. Dále webem projde náš UX designer pro hledání chyb z hlediska plnění.

Jak bude vypadat výstup analýzy?

Dostanete známkování jako ve škole - v případě jedničky není nutné dělat nic, v případě dvojky nebo trojky je nutné web revidovat dle nalezených poznatků. Hloubka analýzy určuje i rozsah těchto instrukcí. V případě čtverky a pětky web doporučujeme kompletně předělat (tzv. redesignovat).

Jak situace dále využít? Objednejte si od nás tvorbu nového webu.

Připravili jsme komplexní řešení pro správu a tvorbu webových stránek, díky kterému váš web splní zákonné požadavky na přístupnost. Webové stránky jsme schopni dodat v rekordní době – do 2 měsíců od zahájení spolupráce. 

Podívejte se na naše reference:

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů